Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole

Informace k „Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole“ za rok 2017

  • dle novely zákona č.586/1992 Sb. O dani z příjmu.

  • Rodičům dětí, které navštěvují v současné době / školní rok 2017-2018/ mateřskou školu budou „Potvrzení“ vydávána přímo ve třídách, které jejich děti navštěvují – v termínu  od 29.01.2018

  • Rodičům dětí, které ukončily školní docházku od 01.01. do 30.06.2017, budou „Potvrzení“ vydávána v ředitelně mateřské školy v úředních hodinách (Středa 16:00 - 17:00 hod) - v termínu  od 29.01.2018