Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání + Úplata za předškolní stravování

 
[ 6. září 2019 | Autor: ]
 

 

!!! POZOR ZMĚNA VÝŠE PLATEB !!!

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2019 – 2020 s účinností od 01.09.2019

 

 

V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání, v platném znění,

stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019 – 2020

takto:   652,- Kč měs.

výklad:

  1. neomezená celodenní docházka                                                652,- Kč
  1. děti, které se vzdělávají v posledním roce

          před zahájením povinné školní docházky                                        0,- Kč

 

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně.

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce převodem na účet: 171164202/0300. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.


 

Úplata za předškolní stravování dětí v mateřské škole

 pro školní rok 2019 – 2020 od 01.09.2019

 

  1. Celodenní stravné pro děti 3 – 6 let           37,- Kč/ den - měsíční záloha - 740,- Kč
  2. Celodenní stravné pro děti 7 let a více       40,- Kč/ den - měsíční záloha - 800,- Kč

 

Měsíční záloha za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce převodem na účet: 171164261/0300.

 

V Praze dne: 29.08.2019

Bc. Eva Vlastníková

ředitelka mateřské školy