Informace k uplatnění slevy na dani za umístění dítěte v MŠ

 
[ 31. března 2015 | Autor: ]
 

UPLATNĚNÍ SLEVY  NA DANI

ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

  

  • dle novely zákona č.586/1992 Sb. O dani z příjmu.

  • Rodičům dětí, které navštěvují v současné době /školní rok 2014-2015/ mateřskou školu budou „Potvrzení“ vydávána přímo ve třídách, které jejich děti navštěvují – v termínu  od 15.01.2015

  • Rodičům dětí, které ukončily školní docházku od 01.01.2014 do 31.12.2014, budou „Potvrzení“ vydávána v ředitelně mateřské školy pouze v úředních hodinách /středa 16:00 - 17:00/ - od 14.01.2015