Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2017/2018

 
[ 2. června 2017 | Autor: ]
 

Vážení rodiče,

 

zápis dětí do Mateřské školy, Praha 8, Šiškova 2  pro školní rok 2017 – 2018 je ukončen

 

 

Podle novely Školského zákona č.561/2004 Sb., bude rozhodnutí o přijetí dítěte do výše uvedené mateřské školy oznámeno vyvěšením seznamu registračních čísel přijatých dětí.

 

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn vyvěšením

 

  • dne  18.května 2017 – na dveřích ředitelny mateřské školy po dobu nejméně 15 dnů

 

  • přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí doručováno v písemné formě, lze jej vyzvednout v níže uvedených termínech v ředitelně mateřské školy

 

  • rozhodnutí o nepřijetí se bude vydávat osobně proti podpisu – žadateli v níže uvedených termínech v ředitelně mateřské školy

 

  • rozhodnutí o nepřijetí, která nebudou osobně převzata, budou zaslána žadateli doporučeně s doručenkou, prosíme o včasné vyzvednutí na poště

termíny pro vyzvednutí rozhodnutí o přijetí a nepřijetí

  •  čtvrtek          18.května 2017         12:00 – 17:00 hod.

  •  pátek              19.května 2017         12:00 – 17:00 hod.

  •  pondělí           22.května 2017         8:00 – 12:30 hod. a 13:00 – 17:00 hod.

 

 

V současné chvíli je kapacita mateřské školy naplněna.

V případě uvolněného místa, budou osloveni žadatelé nepřijatých dětí, a to zásadně

od prvního nepřijatého dítěte dále.

 

 

 

                                                                        

                                                                                               Bc. Eva Vlastníková

                                                                                             ředitelka mateřské školy