UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

 
[ 31. března 2019 | Autor: ]
 

UPLATNĚNÍ SLEVY  NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

V současné době jsou zpracovávány podklady pro vydání „Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole“ 

-      dle novely zákona č.586/1992 Sb. O dani z příjmu.


  • Rodičům dětí, které navštěvují v současné době (školní rok 2018-2019) mateřskou školu budou „Potvrzení“ vydávána přímo ve třídách, které jejich děti navštěvují – v termínu  od 28.01.2019
  • Rodičům dětí, za které bylo hrazeno školné a  které ukončily školní docházku od 01.01. do 30.06.2018, budou „Potvrzení“ vydávána v ředitelně mateřské školy v úředních hodinách  (středa 16:00 – 17:00) - od 30.01.2019