UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

 
[ 31. března 2020 | Autor: ]
 

UPLATNĚNÍ SLEVY  NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

V současné době jsou zpracovávány podklady pro vydání „Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole“ 

-      dle novely zákona č.586/1992 Sb. O dani z příjmu.


  • Rodičům dětí, které navštěvují v současné době (školní rok 2019-2020) mateřskou školu budou „Potvrzení“ vydávána přímo ve třídách, které jejich děti navštěvují – v termínu  od 29.01.2020 odpoledne do 31.3.2020
  • Rodičům dětí, za které bylo hrazeno školné a  které ukončily školní docházku od 01.01. do 30.06.2019 nebo děti z jiných MŠ, které docházely na prázdninový provoz do MŠ Šiškova, budou „Potvrzení“ vydávána v ředitelně mateřské školy v úředních hodinách  (středa 16:00 – 17:00) - od 29.01.2020 do 31.3.2020