Informace o zveřejnění seznamu registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí - šk. rok 2012/2013

 
[ 11. dubna 2012 | Autor: ]
 

Zápis na školní rok 2012/2013

 

 

Vážení rodiče, 

 

z důvodů velkého množství duplicitně

podaných žádostí k předškolnímu vzdělávání

do mateřských škol MČ Praha 8, budou

výsledky zápisu zveřejněny v termínu dle 

správního řádu v úterý 10.04.2012

 od 10.00 hodin na dveřích ředitelny

školy po dobu 15 dnů.

 

 

Rodiče nepřijatých dětí si vyzvednou proti

podpisu "Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání" v ředitelně školy.

 

 

"Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské

školy" se budou vydávat pouze na vyžádání.

 

 

Vydávání "Rozhodnutí" se uskuteční 10.4.2012
v
době od 10.00 - do 17.00 hodin.

 

 

 

Rodiče, kterým již bylo telefonováno se 

dostaví do ředitelny školy ve středu   

04.04.2012  od 16.00 - 17.00 hodin. 

 

Děkuji

Eva Vlastníková

ředitelka MŠ