Zápis na školní rok 2013/2014

 
[ 13. března 2013 | Autor: ]
 
Zápis dětí do mateřských škol proběhne ve dnech 11.,12. a 13. března od 14:00 do 17:00 hodin v ředitelnách nebo třídách mateřských škol městské části Praha 8.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list a Kritéria k přijímání dětí budou zveřejněna počátkem února 2013 a zákonní zástupci si je budou moci vytisknout z internetových stránek jednotlivých mateřských škol. Kdo nemá tuto možnost, bude si moci uvedené tiskopisy vyzvednout v konkrétní mateřské škole.