Školní jídelna

Dokumenty ke stažení

alergeny.pdf
 

  Informace pro rodiče – stravné

 

Stravování v MŠ se řídí výživovými normami.
Pro MŠ je závazné plnění spotřebního koše podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb,

v příloze č. 1-výživové normy pro školní stravování.
Spotřební koš sleduje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a na den v gramech.
Sledované druhy potravin jsou: maso, ryby, mléčné výrobky, tuky, zelenina, ovoce, brambory, cukry a luštěniny.


Děti dostávají k přesnídávce i odpolední svačině čerstvou zeleninu a denně ovoce.


Pitný režim je v MŠ dodržován, děti mají k dispozici vodu, čaj, ovocnou šťávu nebo vitamínový nápoj. 

                                                                                                          

                             

Stravné se v MŠ platí zálohově předem.

 

Každé dítě má přidělený variabilní symbol (VS) na stravné, tento VS bude používat po celou dobu docházky do MŠ, nové děti budou mít variabilní symbol přidělený při nástupu do MŠ.

 

Stravné se platí trvalým příkazem z účtu – měsíční záloha – děti 3-6 let          700,- Kč

 

                                                                     měsíční  záloha – děti 7 let a více  760,- Kč

 

Měsíční záloha za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne příslušného kalendářního měsíce převodem na účet školní jídelny.

 

bankovní spojení pro školní jídelnu: 171164261/0300

 

Vyúčtování stravného  je 2x ročně (za I. a za II. pololetí).

  

Stravné je nutné uhradit ihned, tyto prostředky budou používány na úhradu faktur za potraviny, ze kterých se vaří pro děti.

 

 Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování je kriteriem pro stanovení finančního normativu na nákup       potravin věk strávníka.

Strávníci se nově zařazují do věkových skupin a to vždy na dobu školního roku ( šk.rok 1.9.15 - 31.8.16), ve kterém dosahují příslušného věku. V MŠ budou 2 kategorie – děti 3 – 6 let, děti 7 – 10 let.

Finanční norma /den = i platba/ v MŠ:

Kategorie      děti  3-6 let:         přesnídávka                                              7,- Kč

                                                  oběd                                                        19,- Kč

                                                  svačina                                                      6,- Kč  

                                                  pitný režim                                                3,- Kč

                                                  ---------------------------------------------------------

                                                  celkem                                                    35,- Kč

  

  

Kategorie       děti 7 – 10 let      přesnídávka                                               8,- 

                                                   oběd                                                         21,- Kč

                                                   svačina                                                       6,- Kč

                                                   pitný režim                                                 3,- Kč

                                                  ----------------------------------------------------------

                                                   celkem                                                      38,- Kč

 

 

 

Dítě, které platí celodenní stravné a odchází z MŠ po obědě domů, může dostat odpol.svačinu sebou domů

v poledne při odchodu z MŠ. Rodiče ráno zapíší do notýsku v šatně, že budou v poledne žádat svačinu sebou.

 

vedoucí školní jídelny: B. Golasová, tel: 286 840 515

(případné dotazy lze vyřídit po telefonu nebo se telefonicky domluvit na osobní návštěvě)

    

Seznam alergenů  (naleznete v příloze tohoto článku) v potravinách je legislativně stanoven v souladu s potravinovým právem.

     

 

Praha, 1.9. 2018