Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole

Informace k „Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole“ za rok 2019

  • dle novely zákona č.586/1992 Sb. O dani z příjmu.

  • Rodičům dětí, které navštěvují v současné době / školní rok 2019-2020/ mateřskou školu budou „Potvrzení“ vydávána přímo ve třídách, které jejich děti navštěvují – v termínu, který bude upřesněn.

  • Rodičům dětí, které ukončily školní docházku od 01.01. do 30.06.2019, budou „Potvrzení“ vydávána v ředitelně mateřské školy v úředních hodinách  - v termínu, který bude upřesněn.