Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole

Informace k „Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole“ za rok 2020

- dle novely zákona č.586/1992 Sb. O dani z příjmu.

 

Informace o termínu vydávání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole budou zveřejněny zde na začátku roku 2021.