Informace k provozu mateřské školy  od 12.04.2021 do odvolání


Informace k provozu mateřské školy

 od 12.04.2021 do odvolání

Vážení rodiče,

předáváme  Vám informace k zahájení provozu mateřské školy a zároveň Vás  prosíme o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6.dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1.  fázi rozvolnění  (Č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost dětem na vzdělávání nově od 12.4. 2021 v mateřských školách:

 •  ve skupině maximální počet 15 dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání  
 • a dětem vybraných profesí zákonných zástupců
 • umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou:
 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon zařízení ústavní nebo ochranné výchovy
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů
 5. příslušníci ozbrojených sil
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 10/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 10. zaměstnanci Finanční správy  České republiky

Pokud patříte do výčtu vybraných profesí a budete potřebovat od 12.4.2021 umístit vaše dítěte v naší mateřské škole, budeme požadovat potvrzení od Vašeho zaměstnavatele.

Zároveň žádáme rodiče, kteří pracují ve výše uvedených profesí a mají zájem o docházku dětí mladších, které nemají povinnou školní docházku, aby mě kontaktovali.

Předpoklady osobní přítomnosti dítěte na prezenčním vzdělávání:

 1. Nemá příznaky onemocnění COVID - 19
 2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který byl proveden a který mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
 3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

Testování:

od 12.4.2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek)

Děti budou testovány 2x týdně - neinvazivní  Ag testy  SARS-CoV-2 – Antigen Rapid Test Kit za přítomnosti zákonných zástupců. Pokud vaše dítě nastoupí, počítejte s časovou rezervou na vyhodnocení testu.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Není možné použití vlastního testu, případně testování dítěte doma!

 

Ráda bych Vás požádala o vyjádření zájmu o docházku od 12.4.2021 z důvodu objednávky potravin a přípravy testovacích sad.

Prosíme  všechny rodiče o spolupráci a shovívavost a doufáme, že situace dovolí co nejdříve docházku všech „našich dětí .

 

Bližší informace k provozu a k testování naleznete zde:

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 

V případě nejasností   mě neváhejte kontaktovat na tel.: 737 141 788

 

Bc. Eva Vlastníková, ředitelka školy