Vánoční besídky 12. a 13.12.2023


Ve dnech 12.12.2023 (úterý) a 13.12.2023 (středa) budou probíhat vánoční besídky jednotlivých tříd.

O přesném datumu konání vánoční besídky vaší třídy budete informováni pomocí letáčků vyvěšených na nástěnce - vestibul a na nástěnkách jednotlivých tříd.