Vánoční zpívání - besídky na školní zahradě


Od 29.11.2021 do 3.12.2021 bude na školní zahradě probíhat vánoční zpívání - besídka - koncert tříd.

O přesném datumu konání vánočního zpívání budete informováni pomocí letáčků vyvěšených na nástěnce u třídy.

Akce budou pořádány v souladu s aktuálně platnými hygienickými opatřeními. O aktuálních opatřeních budete informováni.