Vánoční besídky 13. a 14.12.2022


Ve dnech 13.12.2022 (úterý) a 14.12.2022 (středa) budou probíhat od 15:30 vánoční besídky jednotlivých tříd.

O přesném datumu konání vánoční besídky budete informováni pomocí letáčků vyvěšených na nástěnce - vestibul a na nástěnkách jednotlivých tříd.