Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023


 

 

Vážení rodiče,

v příloze naleznete informace o „Balíčku okamžité pomoci Pražanům opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti V Praze pro roky 2022 – 2023“ včetně  Směrnice č.01/9/2022, Žádosti o prominutí úplaty a Žádosti o příspěvek z FONDU SOLIDARITY

Směrnice č.1/9/2022 podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z Fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023

P1 - Žádost balíček

P2 - Žádost FOND SOLIDARITY