Domácí vzdělávání - možnosti

Informace ke vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole:

https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/vzdelavani-bez-osobni-pritomnost-zaku-a-studentu-pri-vzdelavani-nebo-studiu.a-6512.html

Každá škola má se zařazením do sítě škol MŠMT ČR schválenou formu vzdělávání, tj. denní, večerní, distanční a kombinované (§25/1 školského zákona). Na tuto formu má zpracován učební plán, hodnocení žáků, vybavení, učebnice, zpracovanou metodiku výuky (i ta je v různých formách odlišná), a to vše je vtěleno do školního řádu. Naše mateřská škola má v zařazení denní formu výuky. Důsledky jsou pro děti takové, že pokud neprobíhá výuka v denní formě ve škole, je veškeré plnění úkolů v současném vzdělávání dobrovolné a v rukách zákonných zástupců.

 

Vážení rodiče,

současná situace Vám neumožňuje navštěvovat mateřskou školu a z toho důvodu Vám nabízíme inspiraci a nápady při případné domácí výuce.

Přejeme hodně sil a trpělivosti v této náročné době, opatrujte se.

Zdraví vás celý tým mateřské školy.

 

http://www.predskolaci.cz/category/jaro

 

https://www.i-creative.cz/

 

https://cz.pinterest.com/skolka0204/boards/

 

Pracovní listy předškoláci Duben 2020