Spolek MŠ Šiškova

Školní rok 2023 - 2024

 

Spolek MŠ Šiškova. Z řad rodičů jsou voleni - předseda rady, členi a pokladník. Zástupci dětí - rodiče, jsou ochotni nám pomáhat s organizací pořádaných akcí, rozhodují o investování peněžních prostředků z investičního fondu, společně s námi řeší nové návrhy, ale i stížnosti ostatních rodičů. Pravidelně se scházíme na třídních schůzkách.  

 

předseda: Veronika Cheikh            

pokladník: Jana Bernášková

člen: Michaela Počárovská

kontaktní osoba v mateřské škole: Jana Bernášková

 

Pro tento školní rok byla odsouhlasena většinou rodičů na třídní schůzce částka 180 Kč měsíčně,
tzn. 1.800 Kč za školní rok.
- sourozenci 2 děti v mš 2500 Kč celkem
- sourozenci 3 děti v mš 3000 Kč celkem

 

Číslo bankovního účtu pro spolek MŠ Šiškova: 0205767379/0800

 

Variabilní symbol - každé dítě má při nástupu do mš přidělen pouze jeden VS pro všechny 3 platby (spolek, stravné a školné).

 

!Pozor každá platba má jiné číslo účtu!

 

Platby lze rozložit do několika splátek dle dohody.

 

Platby je možné hradit v hotovosti pí.učitelce Janě Bernáškové – žlutá třída, nebo převodem na výše uvedené číslo účtu.

 

Z finančního fondu se hradí:

 • Divadelní představení
 • Návštěva Mikuláše
 • Karneval
 • Koncerty v ZUŠ
 • Exkurze
 • Školní výlety
 • Dárky pro děti – Mikuláš, velikonoce, den dětí, loučení se školkou …
 • Odměny – karneval, sportovní soutěže
 • Zahradní slavnost – občerstvení, divadelní představení, pasování předškoláků
 • Školní výlety
 • Trička, čepičky s logem mateřské školy
 • Krémy na slunění – pobyt na školní zahradě