Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole

 
[ 31. března 2017 | Autor: ]
 

Informace k „Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole“

  • dle novely zákona č.586/1992 Sb. O dani z příjmu.

  • Rodičům dětí, které navštěvují v současné době / školní rok 2016-2017/ mateřskou školu budou „Potvrzení“ vydávána přímo ve třídách, které jejich děti navštěvují – v termínu  od 23.01.2017 - pondělí

  • Rodičům dětí, které ukončily školní docházku od 01.01. do 30.06.2016, budou „Potvrzení“ vydávána v ředitelně mateřské školy v úředních hodinách / středa 16:00 – 17:00 / - od 25.01.2016