Úvod a představení školky

Vítáme Vás na našich webových stránkách.

Školní rok 2020/2021


 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

OD 3. KVĚTNA 2021 / pondělí /

Vážení rodiče,

v pondělí 3.5.2021 otevíráme mateřskou školu pro všechny naše děti

/podle Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízení, s účinností od 3.5.2021/

Děti v mateřských školách v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a v Praze se od 3.5.2021 již povinně netestují.

Všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně jedenkrát v pracovním týdnu. Testováni budou také lektoři na kroužky.

Moc se Vás a Vaše děti těšíme.


 

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 INFORMACE ZDE

 

Motto: „Křížem krážem projdeme se dětským rájem“


Naše mateřská škola je zaměřena  především na celkový rozvoj osobnosti dítěte, na jeho sociální a psychický vývoj a na úspěšný přechod do základní školy. Velký důraz klademe na rozvoj jazykové stránky, rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a pracovních dovedností. Při všech činnostech vycházíme ze zážitkového učení, kdy děti získávají nové poznatky a vědomosti na základě vlastní zkušenosti, vlastního prožitku.

Školní vzdělávací program „Čím žijeme celý rok“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Při naší práci respektujeme individuální potřeby dětí, pozornost věnujeme rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání, tvořivosti, samostatnosti, zdravému sebevědomí a bezpečnosti. Uvědomujeme si nezastupitelnost rodiny ve výchově a snažíme se ji vhodně doplňovat i velmi dobrou spoluprací s rodiči.

Školka se nachází na rozhraní Kobylis a Ďáblic v klidné sídlištní lokalitě. Vlastní areál se skládá  ze čtyř vzájemně propojených pavilonů, v každém z nich se nachází dvě třídy. Součástí každé třídy je sociální zařízení, šatna, místnost pro učitelky a přípravná kuchyňka. Třídy jsou prostorné, světlé, vkusně vybavené, dávají dětem možnost využití všech hracích prvků, volný výběr hraček a dostatek prostoru pro pohybové aktivity. Děti jsou rozděleny do osmi tříd dle věku – sedm tříd je homogenních – stejného věku a jedna heterogenní – věkově smíšená. Třídy jsou pojmenovány dle barev – červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, oranžová, tyrkysová a fialová .

Hospodářská část mateřské školy je umístěna v samostatném přízemním pavilonu, který je s ostatními pavilony spojen prosklenou spojovací chodbou.

Součástí mateřské školy je velká vzrostlá zahrada s mnoha herními prvky a pryžovým hřištěm. Zahradu využíváme především pro rozvoj pohybových aktivit a zlepšení tělesné kondice dětí.