Úvod a představení školky


Vítáme Vás na našich webových stránkách.

Školní rok 2020/2021
 

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

 

Mateřská škola je uzavřena od 19.10.2020 do 23.10.2020 ze závažných důvodů.

Provoz mateřské školy je přerušen ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem, v souladu

s Vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, §3, odst. 2.

 

Oznámení o přerušení si můžete stáhnout zde.

 

ŽÁDOST O OŠETŘEVNÉ,

v případě zájmu o vystavení "Žádosti o ošetřovné" nás kontaktujte emailovou zprávou.

email:skolka@mssiskova.cz

Žádost vám bude vystavena a zaslána.

  

Bc. Vlastníková Eva, ředitelka mateřské školy

 


 

Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce.

 

Prosíme, abyste ve vnitřních prostorách MŠ používali roušky a dodržovali sociální odstup od ostatních rodičů a zaměstnanců školy.

 

Desinfekce na ruce je umístěna ve všech vstupních vestibulech budov.

 
Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol.


 Bc. Eva Vlastníková, ředitelka školy

 

Motto: „Křížem krážem projdeme se dětským rájem“


Naše mateřská škola je zaměřena  především na celkový rozvoj osobnosti dítěte, na jeho sociální a psychický vývoj a na úspěšný přechod do základní školy. Velký důraz klademe na rozvoj jazykové stránky, rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a pracovních dovedností. Při všech činnostech vycházíme ze zážitkového učení, kdy děti získávají nové poznatky a vědomosti na základě vlastní zkušenosti, vlastního prožitku.

Školní vzdělávací program „Čím žijeme celý rok“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Při naší práci respektujeme individuální potřeby dětí, pozornost věnujeme rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání, tvořivosti, samostatnosti, zdravému sebevědomí a bezpečnosti. Uvědomujeme si nezastupitelnost rodiny ve výchově a snažíme se ji vhodně doplňovat i velmi dobrou spoluprací s rodiči.

Školka se nachází na rozhraní Kobylis a Ďáblic v klidné sídlištní lokalitě. Vlastní areál se skládá  ze čtyř vzájemně propojených pavilonů, v každém z nich se nachází dvě třídy. Součástí každé třídy je sociální zařízení, šatna, místnost pro učitelky a přípravná kuchyňka. Třídy jsou prostorné, světlé, vkusně vybavené, dávají dětem možnost využití všech hracích prvků, volný výběr hraček a dostatek prostoru pro pohybové aktivity. Děti jsou rozděleny do osmi tříd dle věku – sedm tříd je homogenních – stejného věku a jedna heterogenní – věkově smíšená. Třídy jsou pojmenovány dle barev – červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, oranžová, tyrkysová a fialová .

Hospodářská část mateřské školy je umístěna v samostatném přízemním pavilonu, který je s ostatními pavilony spojen prosklenou spojovací chodbou.

Součástí mateřské školy je velká vzrostlá zahrada s mnoha herními prvky a pryžovým hřištěm. Zahradu využíváme především pro rozvoj pohybových aktivit a zlepšení tělesné kondice dětí.