Úvod a představení školky


Vítáme Vás na našich webových stránkách.

Školní rok 2019/2020
 

Plavecký kurz nebude do 30.6.2020 probíhat z důvodu uzavření plaveckého klubu "Delfínek".

Informace o vyúčtování kurzovného - fialová třída - Holomelová Šárka

 

Informace o Zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021 naleznete v kategorii Zápis.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OPĚT OTEVŘENA DNE 25. KVĚTNA 2020

Prosíme, pozorně přečtěte informace ZDE

 

Dle aktuálních informací ze dne 7.5.2020 může ředitelka rozhodnout o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání /§ 27 odst. 5 a § 19 odst. 9 ŠZ/ v souvislosti s obavami z nemoci Covid – 19.

 

Zákonný zástupce může ředitelku školy požádat o prominutí úhrady školného – žádost je přílohou této stránky ZDE. Platí pro děti, které již do konce školního roku z důvodu ochrany zdraví do MŠ nenastoupí.

Zodpověďně zvažte nutnost nástupu svých dětí do MŠ. Znovu otevření MŠ od 25.5. – 30.6.2020 je zamýšleno primárně jako pomoc těm rodinám, které nezbytně potřebují zajistit dohled nad svými dětmi z důvodu návratu k pracovním povinnostem.

Prosíme informujte nás, zda vaše dítě nastoupí do mateřské školy od 25.5.2020 a to nejdéle do 13.5.2020 – email: skolka@mssiskova.cz

DĚKUJEME

 

Stanovuji na měsíc duben 2020 úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 0 Kč.

 

Stanovuji na měsíc květen 2020 úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 0 Kč.

 

Prosíme Vás z důvodu přerušení provozu předškolního vzdělávání „Mimořádného opatření ze dne 15.3.2020 MCP8 095738/2020“

o zrušení plateb školného a stravného na měsíc duben 2020 a květen 2020

 

Školnépo vyúčtování Vašich plateb, Vám budou případné přeplatky vráceny, včetně poměrné částky úplaty školného za měsíc březen 2020.

 

Stravnépo vyúčtování Vašich plateb za 2.pololetí - / 01.2.2020 – 30.6.2020 /, Vám budou případné přeplatky vráceny v průběhu měsíce července.

velmi děkujeme za spolupráci a pochopení

 

KRIZOVÝ ŠTÁB MČ PRAHA 8 ROZHODL O UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 8 OD PONDĚLÍ 16. BŘEZNA 2020.

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MČ PRAHA 8

 

 

 

Motto: „Křížem krážem projdeme se dětským rájem“


Naše mateřská škola je zaměřena  především na celkový rozvoj osobnosti dítěte, na jeho sociální a psychický vývoj a na úspěšný přechod do základní školy. Velký důraz klademe na rozvoj jazykové stránky, rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a pracovních dovedností. Při všech činnostech vycházíme ze zážitkového učení, kdy děti získávají nové poznatky a vědomosti na základě vlastní zkušenosti, vlastního prožitku.

Školní vzdělávací program „Čím žijeme celý rok“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Při naší práci respektujeme individuální potřeby dětí, pozornost věnujeme rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání, tvořivosti, samostatnosti, zdravému sebevědomí a bezpečnosti. Uvědomujeme si nezastupitelnost rodiny ve výchově a snažíme se ji vhodně doplňovat i velmi dobrou spoluprací s rodiči.

Školka se nachází na rozhraní Kobylis a Ďáblic v klidné sídlištní lokalitě. Vlastní areál se skládá  ze čtyř vzájemně propojených pavilonů, v každém z nich se nachází dvě třídy. Součástí každé třídy je sociální zařízení, šatna, místnost pro učitelky a přípravná kuchyňka. Třídy jsou prostorné, světlé, vkusně vybavené, dávají dětem možnost využití všech hracích prvků, volný výběr hraček a dostatek prostoru pro pohybové aktivity. Děti jsou rozděleny do osmi tříd dle věku – sedm tříd je homogenních – stejného věku a jedna heterogenní – věkově smíšená. Třídy jsou pojmenovány dle barev – červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, oranžová, tyrkysová a fialová .

Hospodářská část mateřské školy je umístěna v samostatném přízemním pavilonu, který je s ostatními pavilony spojen prosklenou spojovací chodbou.

Součástí mateřské školy je velká vzrostlá zahrada s mnoha herními prvky a pryžovým hřištěm. Zahradu využíváme především pro rozvoj pohybových aktivit a zlepšení tělesné kondice dětí.