Školní jídelna

Dokumenty ke stažení

alergeny.pdf
 


 

Informace pro rodiče – stravné

 

Stravování v MŠ se řídí výživovými normami.
Pro mateřské školy je závazné plnění spotřebního koše podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb,

v příloze č. 1-výživové normy pro školní stravování.
Spotřební koš sleduje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a na den v gramech.
Sledované druhy potravin jsou: maso, ryby, mléčné výrobky, tuky, zelenina, ovoce, brambory, cukry a luštěniny.
Děti dostávají k přesnídávce i odpolední svačině denně čerstvou zeleninu a ovoce.
Pitný režim je v MŠ dodržován, děti mají neustále k dispozici vodu, čaj, ovocnou šťávu nebo vitamínový nápoj.                                                                                                                            

                             

Stravné se v MŠ platí zálohově předem a to do 10. dne příslušného kalendářního měsíce na níže uvedený bankovní účet. Každé dítě má přidělený variabilní symbol (VS) na stravné, tento VS bude používat po celou dobu docházky do MŠ, nové děti budou mít variabilní symbol přidělený při nástupu do MŠ. Nezapomeňte tento VS uvádět při platbě stravného.

 

bankovní spojení pro školní jídelnu: 171164261/0300

 

Předpisy stravného na školní rok 2023/2024

Stravné se platí trvalým příkazem z účtu – měsíční záloha – děti 3-6 let          945,- Kč

 

                                                              měsíční  záloha – děti 7 let a více        987,- Kč

 

Vyúčtování stravného je 2x ročně (za I. a za II. pololetí).

 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování je kriteriem pro stanovení finančního normativu na nákup       potravin věk strávníka.

Strávníci se nově zařazují do věkových skupin a to vždy na dobu školního roku ( šk.rok 1.9.23 - 31.8.24), ve kterém dosahují příslušného věku. V MŠ budou 2 kategorie – děti 3 – 6 let, děti 7 a více let.

Finanční norma/den v MŠ:

Kategorie      děti  3-6 let:         přesnídávka                                             10,- Kč

                                                  oběd                                                        26,- Kč

                                                  svačina                                                     9,- Kč

                                                  ---------------------------------------------------------

                                                  celkem                                                    45,- Kč

 

Kategorie       děti 7 a více let    přesnídávka                                             10,-  Kč

                                                   oběd                                                         28,- Kč

                                                   svačina                                                       9,- Kč

                                                   ----------------------------------------------------------

                                                   celkem                                                      47,- Kč

 

Dítě, které odchází z MŠ po obědě domů (nutno nahlásit/zapsat do 8,30 h), dostane odpolední svačinu sebou v poledne při odchodu z MŠ.

 

vedoucí školní jídelny: B. Golasová, tel: 286 840 515

  

Praha, 29. 08. 2023                                

 

                                                                                                         

 

    

Seznam alergenů  (naleznete v příloze tohoto článku) v potravinách je legislativně stanoven v souladu s potravinovým právem.