Časový harmonogram dne ve školce

Provozní doba:  celodenní provoz – 6:30–17:00 hod.

 

6:30–8:30 hod.

 • děti se scházejí ve třídách, individuální příchod dle potřeb dítěte a požadavků rodičů po předchozí domluvě  s učitelkami
 • učitelka odpovídá za dítě od chvíle, kdy je od rodičů fyzicky převezme

 

7:00–7:30 hod.

 • děti se rozcházejí do svých tříd

 

6:30–8:45 hod.

 • spontánní hry a činnosti  – kolektivní, individuální  plánované činnosti dle denního cíle s respektováním požadavků dětí, nenásilně organizované učitelkou, zájmové kroužky

   postupné dokončení činností, v "komunikačním kruhu", přivítání dne, vzájemný společný rozhovor, zhodnocení činností

 • pohybová činnost dětí  –  probíhají před dopolední svačinou - pohybové hry, hudebně pohybové hry, cvičební chvilky

 

8:45–9:00 hod.

 • výdej dopolední svačiny – dle jednotlivých tříd
 • sebeobsluha – výběr velikosti porcí, nalévání pití, čistota při stolování, dodržování hygienických návyků, dodržování diet

 

9:00–11:45 hod.

 • řízená činnost  9:00 - 9:45 hod. –  délka je přizpůsobena věku dětí, jejich koncentraci a zájmu, vychází ze vzdělávacího programu mateřské školy – činnosti jazykové, rozvíjející poznání, výtvarné,  pracovní, hudební, pohybové, rozumové, grafomotorické a činnosti utvářející matematické představy
 • pobyt venk9:45 - 11:45 hod. – každodenní – přizpůsoben kvalitě ovzduší, v případě nepříznivého počasí může být doba pobytu zkrácena nebo zcela zrušena
 • snaha o samostatné oblékání, získávání sebeobslužných dovedností, při oblékání pomáhají učitelky
 • aktivity na školní zahradě, sezónní činnosti, vycházky do okolí mateřské školy – parky, les

 

11:45–12:00 hod.

 • výdej oběda – dle jednotlivých tříd

 

11:45–12:30 hod

 • oběd
 • sebeobslužné a hygienické návyky, prostírání před obědem – podpora samostatnosti, procvičování správného držení lžíce a celého příboru, možnost výběru velikosti porce, jídlo je dětem vydáváno, sebeobsluha při odnášení nádobí, dodržování diet
 • v průběhu oběda pomáhá učitelkám provozní personál

 

12:30–13:00 hod.

 • odchod dětí, které odcházejí po obědě, individuální doba odchodu je možná po předchozí domluvě s učitelkami
 • příprava k relaxačnímu odpočinku na lehátku

 

13:00–14:30 hod. (časový údaj je pohyblivý dle individuálních potřeb dětí a jejich věku)

 • relaxační odpočinek 
  • četba pohádky, knížky na pokračování
  • relaxační, odpočinkové a klidové činnosti na lůžku
   • v průběhu odpočinku nejsou děti nuceny spát, ale s ohledem na individuální potřeby spánku probíhají klidové činnosti na lehátku, děti si mohou prohlížet knížky, hrát si s plyšovými hračkami - upevňování ohleduplnosti k ostatním
  • u předškolních dětí - dle individuální potřeby - se doba relaxace, klidu a odpočinku na lehátku postupně v průběhu školního roku zkracuje až do 14:00 hodin, poté následují individuální činnosti s dětmi 

14:30–15:00 hod.

 • výdej odpolední svačiny – dle jednotlivých tříd
 • sebeobsluha – výběr velikosti porcí, nalévání pití, čistota při stolování, dodržování hygienických návyků, dodržování diet

 

15:00–17:00 hod.

 • odpolední spontánní hry a činnosti, individuální práce s dětmi, možnost realizace při vhodném počasí na školní zahradě, zájmové kroužky
 • postupné rozcházení dětí do 17:00 hod.
 • učitelka odpovídá za dítě do chvíle, kdy fyzicky předá dítě rodičům nebo pověřené osobě na základě písemného oznámení – zmocněníČasový harmonogram je možné upravit dle aktuálních podmínek.

Doba výdeje jídla je neměnná – intervaly mezi jednotlivými jídly nesmí překročit dobu 3 hodin.