Aktivity - mimoškolní, nadstandardní ŠVP, tradiční


Mimoškolní aktivity, nadstandardní aktivity vzdělávacího programu, tradiční aktivity

 

Školní rok 2023 – 2024

 

Mimoškolní aktivity pro předškolní děti – hrazené rodiči

 

 • Kurz plavání pro předškolní děti
 • Angličtina pro děti
 • Keramika pro děti

 

Vedení kroužků zajišťují externí lektoři, probíhá v učebně kroužků mimo kurzu plavání.

Kroužky probíhají vždy mimo řízenou činnost.

 

Nadstandardní aktivity vzdělávacího programu

 

Pravidelná spolupráce s:

 • pedagogicko-psychologickou poradnou
 • Mezi námi,OPS - mezigenerační program Přečti - "čtecí babička"
 • Mezi námi,OPS - mezigenerační program Povídej - návštěvy DPS Praha 8, Taussigova
 • SPC, Praha 8, Štíbrova

 

 

Tradiční aktivity mateřské školy

 

 • Divadelní představení – uskutečněné přímo v mateřské škole
 • Koncerty školního sborečku – vánoční, velikonoční
 • Vánoční a velikonoční odpolední dílna pro rodiče
 • Vánoční besídky jednotlivých tříd, přátelské setkání s rodiči
 • Karnevalový rej
 • Návštěva „předškoláků“ 1. tříd
 • Spolupráce se ZŠ, Praha 8, Burešova - příprava pro předškoláky
 • Velikonoční zajíček na školní zahradě
 • Návštěva koncertů v ZUŠ – Praha 8, Taussigova
 • Návštěva divadla Karla Hackera
 • Zahradní slavnost – divadelní představení na školní zahradě

               -  pasování předškoláků na školáky

               -  poděkování našim sponzorům

 • Slavnost dne dětí
 • Sportovní den - olympiáda
 • Školní výlety
 • Spolupráce s neziskovou organizací Mezi námi a DPS, Praha 8, Taussigova - projekt mezigeneračního setkávání