Zápis na školní rok 2024/2025

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2024/2025 

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí zobrazíte prokliknutím tohoto textu.

 

O přijetí/nepřijetí dítěte rozhodne škola, kterou zastupuje ředitelka, ve správním řízení. V souladu s §67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o správním řádu bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. bude přijetí oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě - na webových stránkách mš a dveřích ředitelny. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Termín vyvěšení seznamu přijatých dětí bude upřesněn.

 

Zápis proběhl v pondělí 6. a v úterý 7. května 2024 vždy od 13:00 do 17:00 hodin.

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Šiškova 2 k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 jsou přiložena k tomuto článku.

 

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2024 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s vyjímkou dětí, pro které je od 1.9.2024 předškolní vzdělávání povinné.

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, informace MČ Praha 8