Zápis na školní rok 2023/2024

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2023/2024 

 

O Z N Á M E N Í - výsledky zápisu.pdf

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout v ředitelně školy ve středu 24.05.2023 od 15:00 hod. do 17:00 hod., ve čtvrtek 25.05.2023 od 11:00 hod. do 15:00 hod. a v pátek 26.05.2023 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

 

O přijetí/nepřijetí dítěte rozhodne škola, kterou zastupuje ředitelka, ve správním řízení. V souladu s §67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o správním řádu bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. bude přijetí oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě - na webových stránkách mš a dveřích ředitelny. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Termín vyvěšení seznamu přijatých dětí bude upřesněn na webu školy nejpozději 31.05.2023.

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek 7.června 2023 od 16. hod. v prostředním pavilonu v modré třídě - přízemí. Prosíme účast rodičů bez dětí. Děkujeme

 

 


 

 

Zápis probíhal 3.května a 4.května 2023 vždy od 13:00 do 17:00 hodin.

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Šiškova 2 k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 jsou přiložena k tomuto článku.

 

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2023 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií - viz.příloha a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s vyjímkou dětí, pro které je od 1.9.2023 předškolní vzdělávání povinné.

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, informace MČ Praha 8