Zápis na školní rok 2022/2023

 

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2022/2023

 

 

Zápis bude probíhat v období od 3.května do 4.května 2022 vždy od 13:00 do 17:00 hodin.

 

Tento zápis se nevztahuje na děti zahrnuté do Lex Ukrajina. Zápis pro děti v tomto režimu proběhne samostatně v jiném termínu. Termín bude upřesněn.

 

U zápisu předložíte:

  1. Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
  2. evidenční list dítěte,
  3. občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte,
  4. u cizinců Rodný list dítěte (kopie) nebo platný pas (kopie) s povoleným pobytem delším než 90 dnů + kopie platného pasu zákonného zástupce.

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Kritéria Mateřské školy, Praha 8, Šiškova 2 k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 budou přiložena k tomuto článku.

 

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2022 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií - viz.příloha a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s vyjímkou dětí, pro které je od 1.9.2022 předškolní vzdělávání povinné.

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, informace MČ Praha 8

 

Informace MČ Praha 8 k zápisu do škol a školek - 30.3.2022