Zápis na školní rok 2021/2022

 

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2021/2022

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí na školní rok 2021/2022 

 

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2.května do 16.května 2021.

 

 

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií - viz.příloha a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s vyjímkou dětí, pro které je od 1.9.2021 předškolní vzdělávání povinné.