Informace o prázdninovém provozu

Vážení rodiče,

tato informace je určena pouze zákonným zástupcům dětí přihlášených na prázdninový provoz!

 

Vyjádření hygienické stanice hygienické stanice hlavního města Prahy.

Veškeré informace k návratu dětí zpět ze zahraničí naleznete na stránkách MZDR https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/, seznam zemí se mění dle aktuální epidemiologické situace. Očkované osoby (14 dní po druhé dávce) nebo po prodělání onemocnění (max. 180 dní od pozitivního odběru vzorku) jsou z testování i samoizolace vyjmuty. Ostatní musí po příjezdu z červené země podstoupit PCR test po 5-14 dnech od vstupu do ČR a do doby negativního výsledku testu setrvat v samoizolaci. Děti do 6 let mají výjimku z testování i samoizolace, pokud se vrátily ze zelené, oranžové nebo červené země. Pokud se děti do 6 let vrátí z tmavě červené nebo černé země, mají nařízenou samoizolaci, na testy nemusí.

 

 Informace k prázdninovému provozu 

před nástupem dětí do mateřské školy si prostudujte hygienické podmínky školy a Informace MŠMT- režim návratu ze zahraničí - viz.příloha a sledujte aktuální informace o průběhu nemoci COVID - 19.

Děkujeme

 

Děti, jejichž rodiče předem uhradili úplatu za předškolní vzdělávání a za stravu, jsou na prázdninový provoz, který bude ve dnech 9.8. - 20.8.2021 rozděleny dle mateřských škol takto:

Bílá třída - přízemí

                                     děti z MŠ Šiškova tř.: Bílá, Zelená 
                                     děti z MŠ Chabařovická dle abecedy dle písmene (příjmení) B až N

Oranžová třída - 1. patro

                                     děti z MŠ Šiškova tř.: Oranžová, Červená   
                                     děti z MŠ Bojasova jejichž zákonní zástupci byli informováni 
                                     děti z MŠ Chabařovická dle abecedy dle písmene (příjmení) S až Z     

 Modrá třída - přízemí                                    

                                     děti z MŠ Šiškova tř.: Modrá, Tyrkysová 
                                     děti z MŠ Chabařovická jejichž zákonní zástupci byli informováni 
                                     děti z MŠ Bojasova dle abecedy dle písmene (příjmení) Ř až V

Žlutá třída - 1.patro                 

                                     děti z MŠ Šiškova tř.: Žlutá, Fialová 
                                     děti z MŠ Bojasova dle abecedy dle písmene (příjmení) C až R       

 

Odhlášení z docházky v průběhu prázdninového provozu - obědy na email školní jídelny: jidelna@mssiskova.cz je možné den předem do 9:00 hod. Za neodhlášené obědy nebudou vráceny peníze.

   

Značky na prázdninový provoz si rodiče a děti vyberou první den při vstupu do MŠ ve vestibulu. Značku budou mít po celou dobu docházení na prázdninový provoz. Děkujeme za pochopení. 

 

Při nástupu budeme po zákonných zástupcích požadovat  Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - viz příloha této stránky.

Bez tohoto prohlášení nelze dítě do školky přijmout!

 

Z epidemiologických důvodů žádáme o dodržování závazných pravidel a pokynů při vstupu do školy (dezinfekce rukou, rozestupy, respirátory v budově...)

 

Děti potřebují oblečení do třídy a na ven, pokrývku hlavy, náhradní oblečení, pyžamko, přezutí. Dětem nedávejte do MŠ žádné potraviny, šperky, hračky!

 

Provoz mateřské školy:

 6.30 hod. -   8.15 hod. scházení dětí /  8.30 hod. uzamykání objektu MŠ 
12.30 hod. - 13.00 hod. vyzvedávání dětí po obědě
15.00 hod. - 17.00 hod. vyzvedávání dětí / 17.00 hod. uzamykání objektu MŠ

 

Věříme, že se Vám i Vašim dětem bude u nás líbit Smějící se

Děkujeme za spolupráci,
 kolektiv mateřské školy.

 

OPATŘENÍ ode dne 1.července 2021

 

Informace pro školy s účinností od 1.8.2021

 

Informace MŠMT - REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

 

Čestné prohlášení