Informace o prázdninovém provozu

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ (LPP) 2024 - INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

MČ Praha 8 vydala Oznámení o přerušení provozu  mateřských škol v době hlavních prázdnin školního roku 2023/2024, která můžete najít zde:

Oznámení letní provoz 2023/2024

 

Letní provoz mateřských škol bude 

opondělí 1. července do pátku 19. července 2024 probíhat v kmenových mateřských školách.

 

Přílohou toho článku je Žádost o přijetí na letní provoz, tu si vytiskněte a vyplňte. Přihlášky jsou pro Vás připraveny vytištěné také na jednotlivých třídách od 5.2.2024 do 29.2.2024. 

 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 29.2.2024 pí učitelkám na jednotlivých třídách.

 

Informace o platbách

Příslušné platby s variabilním symbolem zašlete na účet mateřské školy (školné) a na účet školní jídelny (stravné). V průběhu prázdninového provozu prosím používejte pro identifikaci plateb stejné variabilní symboly, ktetré využíváte ve školním roce. Platby na letní prázdninový provoz prosím zašlete na příslušné účty nejpozději do 29. února 2024 včetně. 

 

Dbejte na správné výše plateb a termín plateb.

 

Školné 3 týdny LPP - 450,- Kč.

Stravné 3 týdny LPP děti 3-6 let 675,- Kč, stravné pro děti 7leté a více 705,- Kč.