Informace o prázdninovém provozu

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ (LPP) 2023 - INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

 

Věnujte prosím  pozornost níže uloženým souborům.

 

Oznámení letní provoz 2022/2023

 

Vážení rodiče,

MČ Praha 8 vydala Oznámení o přerušení provozu  mateřských škol v době hlavních prázdnin školního roku 2022/2023, která můžete najít zde: Oznámení letní provoz 2022/2023

 

Letní provoz mateřských škol bude opondělí 3. července do pátku 21. července 2023 probíhat v kmenových mateřských školách - viz. Oznámení letní provoz 2022/2023

 

Přihlášky pro Vás budou připraveny na jednotlivých třídách od 3.2.2023 do 28.2.2023.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději 28.2.2023 pí učitelkám na jednotlivých třídách.

 

Příslušné platby s variabilním symbolem zašlete na )čet mateřské školy (školné) a na účet školní jídelny (stravné). V průběhu prázdninového provozu prosím používejte pro identifikaci plateb stejné variabilní symboly, ktetré využíváte ve školním roce. Platby na letní prázdninový provoz prosím zašlete na příslušné účty nejpozději do 15. března 2023 včetně. Po tomto termínu již nebudou platby akceptovány,  peníze budou vráceny zpět na účet. Dbejte na správné výše plateb.

 

Školné 3 týdny LPP - 450,- Kč.

Stravné 3 týdny LPP děti 3-6 let 675,- Kč, stravné pro děti 7leté a více 705,- Kč.  

 

Doporučuji, abyste si kontrolovali svůj účet pro případ, že by Vám byla vrácena platba zpět na účet.