UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ


UPLATNĚNÍ SLEVY  NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

 

 

  • Rodičům dětí, které navštěvují v současné době (školní rok 2020-2021) mateřskou školu budou „Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole“ vydávána přímo ve třídách, které jejich děti navštěvují.  

 

  • Rodičům dětí, za které bylo hrazeno školné a  které ukončily školní docházku od 01.01. do 30.06.2020 nebo dětí z jiných MŠ, které docházely na prázdninový provoz do MŠ Šiškova, budou „Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole“ vydávána v úředních hodinách (středa 16:00 - 17:00 hod.)  v ředitelně mateřské školy.