Spolupráce mateřské školy s DPS (dům s pečovatelskou službou) a neziskovou organizací Mezi námi povídej


Pokračujeme ve spolupráci a pravidelném setkávání se seniory - DPS Praha 8 Taussigova. Termíny setkání - středa 16.10.2019, 27.11.2019, 8.1.2020, 19.2.2020, 1.4.2020, 27.5.2020.