Zápis pro Ukrajinské děti (Lex Ukrajina)


Zápis pro děti z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině se koná ve středu 8. června od 13 do 17h v ředitelně mateřské školy.

 

 

Pokud je Vaše dítě narozeno od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, bude pro něj ve školním roce 2022/2023 předškolní vzdělávání povinné, a je tedy potřeba jej zapsat v daném termínu do mateřské školy, pokud nenastoupí dříve.

 

Kdo může být přijímán do mateřské školy:

 

  • Dítě, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.
  • Prokazuje se vízovým štítkem, nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • Dítě, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.

 

Potřebné dokumenty:

 

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Praha 8, Šiškova 2 vyplněnou a podepsanou
  • Originál Evidenčního listu dítěte vyplněný, potvrzený od pediatra (prosíme, tiskněte oboustranně)
  • Doložení faktického místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
  • K nahlédnutí doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochrany)

 

O přijetí dítěte rozhodují stanovená Kritéria mateřské školy, Praha 8, Šiškova 2 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 vztahující se na děti – uprchlíky z Ukrajiny.

Školským obvodem (spádovost) je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2017 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.